مدارک شنگن

مدارک ویزای شنگن , وقت سفر

ویزای شنگن

اروپا یکی از کوچکترین قاره‌های زمین است، با این حال دارای کشورهای مستقل زیادی است. در حالت عادی مسافرت در بین چندین کشور مستلزم داشتن ویزای کشورهای مختلف و انجام دادن کنترل مرزی است. اما بسیاری از کشورهای اروپایی به قرارداد شنگن پیوسته‌اند. این قرارداد کشورهای عضو آن را از لحاظ کنترل مرزی به کشوری واحد تبدیل می‌کند و فقط برای ورود به این حوزه به ویزای شنگن نیاز است. کنترل مرزی در بین کشورهای عضو این قرارداد انجام نمی‌شود و مسافرین می‌توانند به سادگی در آن مسافرت کنند. فرم های مورد نیاز برای اخذ ویزای شنگن در کادر زیرین اورده شده اند.

فرم ها، اسناد و مدارک

چک لیست مدارک مورد نیاز ویزای اتریش , وقت سفر

چک لیست مدارک مورد نیاز ویزای ایتالیا , وقت سفر

چک لیست مدارک مورد نیاز ویزای سوئیس  , وقت سفر

چک لیست مدارک مورد نیاز ویزای فرانسه , وقت سفر

چک لیست مدارک مورد نیاز ویزای هلند , وقت سفر

برای اطلاعات بیشتر در مورد ویزای شنگن با همکاران ما در وقت سفر تماس بگیرید 88530457- 021