ویزای پزشکی انگلیس

ویزای پزشکی انگلیس 

افرادی كه جهت درمان پزشكی قصد ورود به انگلستان را دارند جهت اخذ ویزای پزشکی انگلیس باید اقدام نمایند.

شرایط اخذ ویزای پزشکی انگلستان

شرایطی که شخصی میتواند برای ویزای درمانی انگلیس اقدام نماید  :

 •  شرایط و مقررات كلی قوانین مهاجرت در مورد آنان صادق باشد .
 •  بیماری مسری و واگيردار كه به سلامت جامعه لطمه می رساند را نداشته باشد .
 •  طول دوره درمان نباید خیلی طولانی باشد .
 •  هماهنگی لازم برای نوع درمان با پزشك یا متخصص انجام شده باشد .
 •  پول كافی جهت پرداخت هزینه های درمان بدون دريافت كمك از منابع دولتی و عمومی را داشته باشد .
 •  بيمار در پايان دوره درمان به كشور خود بازگردد.

 شایان ذكر است كه  در پذيرشی كه شخص بیمار از دكتر معالج یا بیمارستان ارائه می كند می بایستی موارد زير ذكر شده باشد:

  نوع بیماری

  شیوه درمان

✔ هزینه درمان

✔ مدت درمان

لینک سفارت انگلیس در مورد  Medical Treatment

مدارک مورد نیاز ویزای پزشکی انگلستان

 • نامه یا اوراق پزشكی تایید شده از سوی پزشك یا متخصصی كه نشان دهد هماهنگی لازم برای ادامه درمان انجام شده است.
 • ارائه مدارك مالی و اوراق بانكی كه نشان دهنده ی توان مالی شخص بيمار براي پرداخت هزينه های درمان است.
 • نامه از كارفرما كه نشان دهد جهت انجام امور پزشكی و درمانی به شخص بیمار (كارمند) مرخصی داده است .
 • در صورتیكه شخص خودفرما باشد باید اوراق مالی و برگه های شركت كه نشان دهنده فعالیت شركت باشد را به همراه داشته باشد.
 • مدارك یا اسناد زمین، خانه، مستغلات شخص بیمار ، همسر  و یا والدین بیمار
 • مداركی كه نشان دهد شخص بیمار تمامی هماهنگی ها برای سفر از قبیل هتل یا محلی برای اقامت و … را انجام داده است.
 • صورتحساب های بانكی شش ماه گذشته
 • در صورتیكه پزشك یا متخصص معالج تشخیص دهد كه دوره درمان تمام نشده و بیمار هنوز نياز به مراقبت و درمان بعدی دارد، می توان نسبت به تمدید ویزای پزشكی تا یازده ماه اقدام كرد. در اینصورت باید نام پزشك یا متخصص معالج، قبض های پرداختی، زمان شروع درمان و نوع پیشرفت در درمان و مدارك مالی را كه استطاعت بیمار را نشان می دهد را جهت تمدید ویزا ارائه نمود.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد ویزای پزشکی انگلیس با همکاران ما در وقت سفر تماس بگیرید.