• هوایی
  • ایرتور
  • مدت اقامت: 2 شب
  • تاریخ شروع: 1397/10/28
  • اعتبار تا: 1397/10/30
  • پرینت (PDF)
تهران
  • تاریخ رفت : 1397/10/28

کیش
  • تاریخ پایان : 1397/10/30
  • ایرلاین : ایرتور
  • نوع سفر : هوایی
  • مدت اقامت : 2 شب
  
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 کیش 2 شب
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
ردیف مدرک تعداد
1 کپی شناسنامه و کارت ملی خوانا
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 مهشید رستم علی 108