رکورد عمیق ترین غارهای ایران جا به جا شد

رکورد عمیق ترین غارهای ایران جا به جا شد

به نقل از آقای سورنی نیا، سرپرست گروه اکتشاف غارهای ایران، ۲۱ غارنورد از ایتالیا، فرانسه، لهستان و ارمنستان در کنار غارنوردهای ایرانی به کرمانشاه رفتند و ترتیب عمیق ترین غارهای ایران را جا به جا کردند.وقت سفر در ادامه به شرح این خبر میپردازد.

آقای سورنی نیا در هیمن زمینه در مورد این اکتشاف و غار پیمایی به خبرگزاری مهر چنین گزارشی داده است:

    از چند سال قبل غارنوردان ایرانی و خارجی با هم در برنامه ای مشترک در جهت اکتشاف در مناطقی که غارهای دور از دسترس و بکر دارد، همکاری می کنند. این گروه ۵ شنبه هفته گذشته به ایران آمدند و توانستند در روزهای اخیر به غار قیژه لان رفته و بخش هایی از آن را که دور از دسترس بود کشف کنند.

ایشان همچنین در مورد کاوش های انجام شده در غار و تغییر رتبه آن در لیست عمیق ترین غارهای ایران گفت:

    این غار تا امروز با ۴۵۰ متر عمق شناخته شده بود اما با همکاری غارنوردان ایرانی و خارجی عمق آن به ۶۴۰ متر رسید و توانست رتبه سوم عمیق ترین غارهای ایران را به دست بیاورد. با ادامه این اکتشاف احتمال اینکه عمق این غار بیشتر باشد هنوز وجود دارد.

آقای سورنی نیا ترتیب جدید عمیق ترین غارهای ایران را چنین بیان کرد و گفت:

    بنابراین «جوجار» اولین غار عمیق ایران با ۱۳۰۰ متر عمق و دومین غار نیز «پرا» با ۷۵۰ متر عمق شناخته شده است.

ایشان همچنین توضیحاتی در مورد گروه غارنوردی که این کار را به سرانجام رسانده اند اظهار کرد:

    گروه غارنوردی سورنا که ازاین غارنوردان خارجی برای آمدن به کرمانشاه دعوت کرد با انجمن غار و غارشناسی ایرانیان همکاری می کند. فعالیت این گروه از غارنوردان موجب شد تا دید غارنوردان خارجی نسبت به غارهای عمیق ایران تغییر کند.