موزه تمدن آسیایی سنگاپور

موزه تمدن آسیایی سنگاپور

موزه تمدن آسیایی

کلکسیون وسیعی از گنجینه های آسیایی در موزه ای زیبا و جالب جمع آوری شده است که تاریخ، فرهنگ و مذهب کشورهای آسیای جنوبی، چین، شبه جزیره ی آسیا و بخش غربی آسیای غربی را به نمایش می گذارند. این موزه در ساختمان با شکوه و تاریخی امپراتوری قرار دارد که توسط معمار بریتانیایی جان فردریک آدولفوس مک طراحی شده است و در ساخت آن کارگرهای زندانی را در سال ۱۸۶۵ به کار گرفته اند که یکی از جاذبه های گردشگری سنگاپور می باشد.با  وقت سفر همراه باشید تا اطلاعات بیشتری در مورد این موزه بدست آورید.

این موزه به تازگی یک تحول اساسی را پشت سر گذاشته است. پیشرفت موزه تمدن آسیا سنگاپور به دلیل تاریخ سنگاپور به عنوان یک شهر بندری همین است که گالری ها سازماندهی شده اند تا بر روی پیشرفت ارتباط فرهنگ های مختلف تأکید بیشتری بکنند.

موزه تمدن های آسیایی سنگاپور، ساختمان سابق امپراطوری این کشور بوده که در سال ۱۸۶۷ ساخته شده است. به گفته خانم شولتز، پیشنهاد ساخت این بنای باشکوه و طرح های مهندسی آن در سال ۱۸۸۵ مطرح شدند. اما با توجه به کمبود بودجه و اختصاص بودجه به مصارف نظامی در آن زمان، عملیات ساخت این بنا با چند سال تاخیر و در سال ۱۸۶۴ آغاز شد.

این بنا در ابتدا به عنوان یک خانه – اداره طراحی شده بود، ولی در عوض در سال ۱۸۶۷ در اختیار دولت مستعمراتی سنگاپور قرار گرفت و بخش هایی همچون دبیرخانه دولت و خزانه به آن اضافه شد. از آن پس این بنا را ساختمان دولت نامیدند. نام ساختمان امپراطوری را در سال ۱۹۰۷ بر این بنا نهادند. پس از آن که یک محل پیاده روی بزرگ به این بنا اضافه شد، این ساختمان را به یاد ملکه انگلستان (ملکه ویکتوریا) که در سال ۱۹۰۱ از دنیا رفته بود، ساختمان امپراطوری نامیدند. بنای این موزه، حتی پس از استقلال سنگاپور و تشکیل دولت سنگاپوری در این کشور هم به دولت اختصاص داشت. به دستور بخش حفاظت از سایت ها و آثار تاریخی سنگاپور، یکی از اتاق های مهم این بنا در طبقات فوقانی را به اتاق قانون گذاری کشور تخصیص دادند. 

موزه تمدن آسیایی,جاذبه های گردشگری سنگاپور ,وقت سفر