گالری ایچ بانکوک

گالری ایچ بانکوک

گالری ایچ 

گالری ایچ یک گالری هنری در منطقه بانگ راگ بانکوک میباشد.این گالری با ارائه آثار هنری هنرمندان خارجی و محلی از جمله " تدا هنگساپ کوا ,مایکل لی،اولیور پین فت و...فعالیت دارد و توسط منتقد هنری ایرلندی در سال 2011 آغاز به کار کرد .سالن این گالری متشکل از هنرهای معاصر با تمرکز بیشتر بر روی آسیا،در سال 1999توسط شخصی دورگه نایاندی و امریکایی به نام ارنست تاسیس شد. 

گالری ایچ  ,جاذبه های گردشگری بانکوک,وقت سفر