موزه ی هنر و مجسمه ی ازمیر

موزه ی هنر و مجسمه ی ازمیر

موزه ی هنر و مجسمه ی ازمیر

موزه ی هنر های نفیس در کوناک , آثاری از نقاشان مشهور و بزرگ ترکیه را نشان میدهد که موزه ی هنر و مجسمه ی ازمیر نام دارد.  ما را در وقت سفر همراهی کنید.

این موزه شامل کتابخانه ای بزرگ برای محققان و دانشجویان است و دربردارنده ی 530 اثر از هنرمندان مشهور مانند احمد علی پاشا, حکمت اونات, ابراهیم کالوس و دیگر استادان بزرگ است. همه ی آثار هنری موزه ی هنر و مجسمه سازی شامل 419 نقاشی, 37 عدد مجسمه, 35 عدد سرامیک و 49 اثر چاپ دستی میباشد.این آثار غنی از دوره های مختلف تاریخی و فرهنگی ترکیه در این موزه جمع آوری شده که آثار هنرمندان و اساتید نسل های قدیم تا به امروز است. این موزه نمایشگاه بزرگی از مجسمه و آثار سرامیکی است . 

موزه هنر و مجسمه ,جاذبه های گردشگری ازمیر,وقت سفر