حمام آبگرم داووتلار کوش آداسی

حمام آبگرم داووتلار کوش آداسی

حمام آبگرم داووتلار

با رفتن به حمام آبگرم داووتلاورکوش‌آداسی از یک روز خود در سفرخود لذت ببرید .اقامتگاه نیچر مد و رادون ترمال دو مرکزی هستند که پیشنهاد می کنیم برای آبگرم به آنها مراجعه کنید. نیچر مد دارای آبی با 41 درجه سانتی گراد دما و محتویات معدنی 5 گرم در هر لیتر است. همچنین دمای آب در رادون ترمال 42 درجه می باشد و محتویات معدنی آن نیز بیش از 6 گرم در هر لیتر است.حمام های آبگرم داووتلار به دلیل داشتن خواص درمانی بسیار معروف هستند.

حمام آبگرم داووتلار,جاذبه گردشگری کوش آداسی,وقت سفر