كسيك مناره آنتالیا

كسيك مناره آنتالیا

كسيك مناره 

به معنای مناره های بریده شده می باشد که در گذشته به عنوان کلیسا از آن استفاده می شده است.این اثردرواقع نمایانگر تاریخ کهن شهر که زمان رومی ها، بیزانس،سلجوقیان، عثمانی ها تا به امروز را شامل می شود، می باشد.در وقت سفر به معرفی آن میپردازیم.

هنگامی که امپراتور هادریان در سال 130 بعد از میلاد در شهر (فاسیلین) از استان آنتالیا دیدن کرد به افتخار او دروازه ای با سه طاق و ستونهای تزئین شده بنا گردید.درآن زمان این دروازه تنها راه ورودی به شهر به شمار می آمد.امروزه دو برج دروازه و قسمتهایی از دیوار مربوطه را می توان در کنار بندرگاه مشاهده نمود.

کسیک مناره,جاذبه گردشگری آنتالیا,وقت سفر