ساحل اوزنیا بیچ کلوب استانبول

ساحل اوزنیا بیچ کلوب استانبول

اوزنیا بیچ کلوب 
ساحل اوزُنیا درگذشته فقط دربین ماهیگیران محبوب بوده ولی در چند سال گذشته بازسازی شده و به سرعت به ساحلی شلوغ در طول تابستان تبدیل گشته است.وقت سفر به معرفی این ساحل بکر می پردازد.
قابل ذکر است که اوزُن یا طبیعی ترین و یا دست نخورده ترین ساحل دربین سواحل مشهوراستانبول میباشد. چترهای موجود دراین ساحل ازچوب های کوچک درست شده اند و شما می توانید بر روی شن و یا سنگها دراز بکشید آفتاب بگیرید و از منظره آبی بیکران لذت ببرید.
در این ساحل رستوران دریایی روزانه ماهی های تازه همچنین دیگرغذاهای دریایی را سرو می کند.
کافه تریای این ساحل نیز جوجه کبابی، گوشت قلقلی و دیگر غذاهای دریایی و محلی استانبول راسرو میکنند.دیدن از این ساحل را به شما مسافرین تور استانبول پیشنهاد میکنم.

ساحل اوزنیا بیچ کلوب,جاذبه گردشگری استانبول,وقت سفر