شهربازی فشانه استانبول

شهربازی فشانه استانبول

شهربازی پارک کودک فشانه 
یکی از پارکهای جذاب و سرگرم کننده استانبول شهر بازی و پارک کودک فشانه است.با وقت سفرهمراه باشید.

پارک کودک فشانه نیزدرمحله ایوب درست درکنار گلدن هورن قرار دارد و ترکیب جالبی از طبیعت آبی و رنگ و نور شهربازی است. همان طور که از نامش بر می آید، اکثر بازی های این مجموعه مناسب کودکان است.شما میتوانید یک روز را به این پارک اختصاص داده وبا کودکان خوداز بازی های پارک لذت ببرید .

ساعت بازگشایی این پارک از ساعت 9 صبح تا 6 بعد از ظهر است . دسترسی به این پارک آسانست چرا که در منطقه نیشانتاشی استانبول واقع شده است.این پارک دارای ورودیه است که از کودکان 45 لیر و از بزرگسالان 60 لیر دریافت مینمایند.

شهربازی پارک کودک فشانه,جاذبه گردشگری استانبول,وقت سفر