موزه سنت ایرنه استانبول

موزه سنت ایرنه استانبول

موزه سنت ایرنه 

یکی از جاذبه های دیدنی و تفریحی ترکیه ،موزه سنت ایرنه استانبول است .این موزه هم مانند موزه ایاصوفیه در ابتدا یک کلیسا بوده است و سالها عبادتگاه مسیحیان بوده است و جزاولین کلیساهای مسیحیان به شمارمی رود.درقرن چهارم کلیسای سنت ایرنه به دستورکنستانتی ها ساخته شد وبعدها این کلیسا تبدیل به موزه شد.درادامه با وقت سفرهمراه باشید.

سنت ایرنه جزو اولین کلیساهای ساخته شده دراستانبول است.ازطرفی ساختمان این کلیسا دربخش معبد اولیه مسیحیان قراردارد که ازبرترین جاذبه های گردشگری  ودیدنی های ترکیه میباشد.

تاریخچه ساخت این کلیسا به قرن چهارم و زمان کنستانتینیها بازمی گردد والبته درزمان جاستینیها این کلیسا باز سازی شده است.اگر میخواهید وارداین موزه شوید برای بازدید از بناهای تاریخی باید مجوزداشته باشید.

ازطرفی این موزه یکی دیگر از جاذبه های ترکیه و دیدنیهای استانبول به شمار میرود که سالانه علاقمندان زیادی ازآن بازدید خواهند کرد.

موزه سنت ایرنه استانبول , وقت سفر

موزه سنت ایرنه,جاذبه گردشگری استانبول,وقت سفر