باغ گیاه‌شناسی

باغ گیاه‌شناسی

باغ گیاه‌شناسی

باغ گیاه شناسی در بلوار جمهوری اسلامی، حد فاصل چهارراه مقدم و میدان غدیر مشهد واقع است.
باغ گیاه‌شناسی مشهد شامل بخش‌های مختلفی از جمله باغ گل رز، قطعه آموزشی و نمایشی، مجموعه گیاهی منطقه رویشی ایران، مجموعه آربراتوم و سیستماتیک گیاهی، باغ میوه‌های بومی ایران، مجموعه گیاهی سوزنی برگان، مجموعه نمایشی باغ صخره‌ای و مجموعه نهالستان و گلخانه‌های تکثیری است.

این باغ به‌منظور حفاظت و نگهداری از گیاهان و تهیه بانک ژن زنده گیاهی، آشنایی دانشجویان و شهروندان با انواع گونه‌های گیاهی، انجام برنامه‌های مطالعاتی و پژوهشی، ترویج استفاده شهروندان از گل و گیاه و... احداث شده است.

باغ گیاه‌شناسی مشهد-جاذبه های گردشگری مشهد-وقت سفر