مجموعه گلف باکو

مجموعه گلف باکو

مجموعه گلف باکو

این مجموعه به نام سرزمین رویاها در سال ۲۰۱۵ افتتاح شده است ، که علاوه بر زمین بسیار بکر و طبیعی و با وسعتی بسیار زیاد برای گلف در نظر گرفته شده است مجموعه رستورانها و متلها و دریاچه های مصنویی زیبایی در ان احداث شده است و برای استفاده از زمین گلف ان بین ۱۰۰ تا ۱۴۰ منات برای چند ساعت باید بپردازید.این مجموعه در 20 کیلومتری باکو واقع شده است.

مجموعه گلف باکو,جاذبه های گردشگری باکو,وقت سفر