پارک تاشمایدان

پارک تاشمایدان

پارک تاشمایدان

یکی از جاذبه های گردشگری شهر بلگراد صربستان پارک تاشمایدان  است که به زبان عامیانه تاشمایدان و یا فقط تاش Taš خطاب می شود این پارک در منطقه وکار  قرار دارد.
مساحت پارک تاشمایدان 600 متر مربع و در جنوب شرقی شهر بلگراد و در مجاورت شهرداری وکار قرار گرفته است. به عبارت دقیق تر، پارک تاشمایدان فضایی از شمال بین ایلجی گراشانیان و خیابان بیست و هفتم مارتا را اشغال کرده است.

تاریخچه پارک تاشمایدان

حدود دو هزار سال پیش رومیان از معادن سنگ موجود در این منطقه برای ساخت ساختمان های  بلگراد و ساخت تابوت های سنگی، سنگ استخراج می کردند.این معادن سنگ تا زمان عثمانی ها فعال بودند و نام ترکی تاش  را برای میدان سنگی انتخاب نمودند.همچنین از این منطقه برای استخراج نیترات پتاسیم نیز استفاده می شد که از نیترات پتاسیم برای ساخت باروت استفاده می کردند.با توجه به نزدیک بودن این منطقه به شهر تمام دیوارها و ساختمان های شهر بلگراد از سنگ هایی که از معادن این محل استخراج شده اند ساخته شدند.برخی از مورخان تاریخ بر این باورند که جسد ساوای مقدس  در این محل به سال 1595 توسط  وزیر بزرگ عثمانی سینان پاشا سوزانده شده است.

پارک تاشمایدان-صربستان-وقت سفر

در خلال اولین قیام صربستانو محاصره بعد از آن، بلگراد در پاییز سال 1806 رهبر قیام کارادورد  اردوگاه خود را در تاشمایدان برپا کرد و تلاش برای آزادی بلگراد را در آنجا رهبری می کرد.در ارتفاعات نزدیک این محل افراد این قیام جمع می شدند و در مورد احکام و قوانین مطالعه میکردند.در تاریخ 30 نوامبر 1830 در همین محل بود سلطان هاتیشریف استقلال داخلی صربستان را به صورت عمومی اعلام کرد و حکومت موروثی را به سلسه آبرنوویک اعطا کرد.در سال های 2010 تا 2011 در این پارک بازسازی بزرگی که از زمان ساخت این پارک در سال 1954 بدون تغییر مانده بود انجام شد و اکنون پارکی مناسب برای خانواده ها دربلگراد است.

پارک تاشمایدان ,جاذبه های گردشگری صربستان,وقت سفر